Sambutan Ketua LPM

LPM Merupakan Lembaga yang

Pengurus LPM

Nia Kurniati, M.Pd.

Sekretaris LPM

Resti Septika Sari, M.Pd.

Kepala Pusat Audit

Sugiarti, M.Pd.

Kepala Pusat Pengembang Dokumen

Yopi Novanda, M.A.

Anggota Pusat Pengembang Dokumen